กฎกติกาการเข้าเล่น

กติกาข้อนี้

จะบังคับใช้อย่างเคร่งครัด กับบุคคลผู้ซึ่งใช้หรือพยายามใช้โปรแกรมเหล่านี้กับ VEGUS567 เท่านั้น และยึดถือข้อมูลและดุลพินิจของ VEGUS567 เป็นสิทธิขาดในการตัดสิน

q ข้อที่ 1

VEGUS567 ขอใช้สิทธิในการระงับและยกเลิกรายการเล่นที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการใช้โปรแกรม Bots, Robot และโปรแกรมต่างๆ

q ข้อที่ 2

เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้โปรแกรมและสร้างความเสียหายให้กับ VEGUS567 ซีเนียร์ มาสเตอร์ เอเย่นต์และสมาชิก

q ข้อที่ 3

ถือว่ารายการเล่นทุกรายการที่เป็นการเล่นผิดปกติรายการเล่นโมฆะ จะไม่คิดผลได้เสียในรายการบัญชีทุกรณี

q ข้อที่ 4

การถอนเงิน ต้องมียอดเล่น 50% ของยอดฝาก

หากมีข้อสงสัยโทร 094-858-9999 094-585-9999 ตลอด 24 ชั่วโมง